Taxatie Haarlem

Iedere woning die te koop staat heeft een vraagprijs. De ervaring leert echter dat deze vraagprijs niet altijd even accuraat is. Hij kan te hoog zijn, of juist veel te laag. En dat terwijl je als koper natuurlijk niet teveel wilt betalen voor je nieuwe huis. Laat staan dat je als verkoper te weinig voor je woning ontvangt. Een en ander maakt de taxatie van een woning van groot belang. Bij dit proces neemt een taxateur alle factoren die een rol spelen bij de waarde van een woning zorgvuldig in overweging en bepaalt zo objectief wat deze waard is. Hoe de waarde tot stand komt, wordt samengevat in een taxatierapport. Vanwege de objectieve wijze van waardebepaling door een onafhankelijke, derde partij stellen veel geldverstrekkers een taxatie verplicht bij het aanvragen van een hypotheek.

Taxatie op locatie

Taxatie is dus in feite niets anders dan waardebepaling. Het bepalen van de waarde van een woning is echter allerminst een eenvoudige kwestie. Naast het woonoppervlak en de bouwkundige staat speelt de omgeving waarin de woning staat een belangrijke rol, maar ook de waarde van omliggende en vergelijkbare huizen heeft bijvoorbeeld invloed op de taxatiewaarde. Zo zijn er tal van zichtbare en onzichtbare elementen in het spel. Alleen een gecertificeerd taxateur, aangesloten bij het NWWI, de TaxateursUnie, het NRVT register of Vastgoedcert. register, kent al deze elementen en weet hoe ze samen de taxatiewaarde tot stand brengen. Iedere taxatie begint dan ook met een complete check van de woning door de taxateur, uitgevoerd op locatie.

Het schrijven van een taxatierapport

Nadat de taxateur de woning uitgebreid heeft geïnspecteerd en nader onderzoek heeft gedaan naar alle omstandigheden die een rol spelen bij de totstandkoming van de waarde, vat deze zijn of haar bevindingen in een taxatierapport. Hierin valt niet alleen te lezen wat de vastgestelde waarde van de woning is, maar ook hoe de taxateur tot deze slotsom is gekomen. Het opstellen van een taxatierapport is voor de ene woning een grotere klus dan voor de andere, maar bij NET Makelaars bieden we de garantie dat het rapport binnen 4 werkdagen na taxatie wordt opgeleverd. Mocht dat niet snel genoeg zijn, dan kunnen we uiteraard altijd maatwerk bieden en er extra vaart achter zetten.

Na ontvangst van het taxatierapport weet je wat de woning waard is en waarom. Bovendien is het rapport in veel gevallen een vereiste bij de aanvraag van een hypotheek, zodat de geldverstrekker kan beoordelen of de lening verantwoord verstrekt kan worden op basis van het aangekochte object. Dit alles maakt een taxatie tot een onmisbare stap in het aankopen van iedere woning.

NET Makelaars heeft gecertificeerde taxateurs beschikbaar

Direct in contact komen met een gecertificeerde taxateur? Wij helpen je graag op weg, ook als je geen klant bij ons bent. Bel of mail vrijblijvend voor meer informatie.