Taxatie van je woning

Een taxatie is een is een belangrijk en vaak verplicht onderdeel bij de verkoop en aankoop van een woning. Ook bij het oversluiten van de hypotheek zal de geldverstrekker een actuele taxatie van je woning vaak verplicht stellen. Doordat wij aangesloten zijn bij het NWWI, Vastgoedcert. en ingeschreven staan in het NRVT-register, kunt u met onze rapporten bij iedere geldverstrekker terecht.

Hoe gaat het in zijn werk?

De taxateur van NET Makelaars neemt alle factoren die een rol spelen bij de waarde van een woning zorgvuldig in overweging en bepaalt zo objectief wat deze waard is. Hoe de waarde tot stand komt, wordt samengevat in een taxatierapport. Naast het woonoppervlak en de bouwkundige staat speelt de omgeving waarin de woning staat een belangrijke rol, maar ook de waarde van omliggende en vergelijkbare huizen heeft bijvoorbeeld invloed op de taxatiewaarde. Als u de woning gaat verbouwen kan ook de waarde na verbouwing in het rapport worden opgenomenzodat de hypotheek verstrekt kan worden op basis van de waarde na verbouwing.

Zo zijn er tal van zichtbare en onzichtbare elementen in het spel. Alleen een gecertificeerd taxateur kent al deze elementen en weet hoe ze samen de taxatiewaarde tot stand brengen. Iedere taxatie begint dan ook met een complete check van de woning door de taxateur, uitgevoerd op locatie. De waarde van uw woning wordt vastgesteld op basis van kennis, ervaring, marktkennis en marktgegevens.

Het taxatierapport

Nadat de taxateur de woning uitgebreid heeft geïnspecteerd en nader onderzoek heeft gedaan naar alle omstandigheden die een rol spelen bij de totstandkoming van de waarde, vat deze zijn of haar bevindingen in een taxatierapport. Hierin valt niet alleen te lezen wat de vastgestelde waarde van de woning is, maar ook hoe de taxateur tot deze slotsom is gekomen. Het opstellen van een taxatierapport is voor de ene woning een grotere klus dan voor de andere, maar bij NET Makelaars bieden we de garantie dat het rapport binnen 4 werkdagen na taxatie wordt opgeleverd. Mocht dat niet snel genoeg zijn, dan kunnen we uiteraard altijd maatwerk bieden en er extra vaart achter zetten.